Ιστοστελίδα συνεδρίου

Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου θα εμπλουτίζεται ανάλογα με τις φάσεις προετοιμασίας και την πρόοδό τους, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστούν κάποιες μικρές τροποποιήσεις σε αυτά που αρχικά γράφηκαν. Για οτιδήποτε νεότερο, θα υπάρχει σχετική πληροφορία εδώ. 

Share this post