Δείπνο συνεδρίου

Ενημερώθηκε η ενότητα 'Συνεδριακοί χώροι' με το χώρο του δείπνου του συνεδρίου. Το δείπνο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace (απέναντι από το λιμάνι). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την αντίστοιχη ενότητα.

Congress website

The website of the Congress will be updated as events unfold. As there may be some modifications to what is originally written, please keep looking here to be informed of all developments.

Pages

Congress poster