Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη

Κύρια εξειδίκευση: Προϊστορική και Βιο-Αρχαιολογία

Τίτλος

Άνθρωποι και φυτά στο προϊστορικό τοπίο της βόρειας Ελλάδας: από τα πυκνά δάση της Νεολιθικής στους αγρούς και τα βοσκοτόπια των ιστορικών χρόνων

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ. Υπεύθυνη αρχαιοβοτανικής έρευνας σε αρχαιολογικές εκσκαφές εντός και εκτός Ελλάδας. Η ερευνητική της ιδέα να ανασυνθέσει την προϊστορική κουζίνα από το Αιγαίο μέχρι την Κεντρική Ευρώπη βρήκε πρόσφατα (2015) εντυπωσιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Consolidator Grants του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council) για τους κορυφαίους ερευνητές της Ευρώπης και ήταν η μοναδική εκπρόσωπος Ελληνικού Πανεπιστημίου ανάμεσά τους.

http://www.hist.auth.gr/sites/default/files/Valamoti_CV.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Soultana_Valamoti