• 1η Ιουνίου 2016

  Καταληκτική ημερομηνία για προτάσεις διοργάνωσης ειδικών συνεδριών

 • 5η Ιουλίου 2016

  Καταληκτική ημερομηνία για εγγραφή με χαμηλό κόστος

 • 25η Αυγούστου 2016 Νέο!

  10η Αυγούστου 2016

  Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή περιλήψεων

 • 20-23 Οκτωβρίου 2016

  Χρόνος διεξαγωγής συνεδρίου

Παρακαλούμε θερμά να τηρήσετε αυτές τις ημερομηνίες. Θέλουμε να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε εγκαίρως τις ανάγκες μας σε χώρους και υλικά ώστε και να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε καλύτερα με τρίτους αλλά και να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή.