Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

  • Έναρξη εγγραφών: ώρα 14.30
  • Έναρξη συνεδρίου: ώρα 16.45
  • Τελετή υποδοχής: ώρα 21.00

Αναζητήστε τους προσκεκλημένους ομιλητές και τους τίτλους των ομιλιών τους εδώ


Το πρόγραμμα συνοπτικά
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Έναρξη εγγραφών απόγευμα      
Έναρξη Συνεδρίου απόγευμα      
Συνεδρίες (έναρξη)        
1. Πρότυπα και Διατήρηση Βιοποικιλότητας   πρωί    
2. Οικολογία Πληθυσμών   απόγευμα    
3. Οικολογία Κοινοτήτων: Θαλάσσιων, Χερσαίων, Γλυκού Νερού   βράδυ    
4. Οικοφυσιολογία - Οικομορφολογία   πρωί    
5. Βιογεωγραφία   απόγευμα    
6. Οικολογική Μοντελοποίηση - Μαθηματική Οικολογία   πρωί    
7. Διαχείριση Ενδιαιτημάτων και Προστατευόμενων Περιοχών     πρωί  
8. Μείζονες διαταραχές: κλιματική αλλαγή, βιολογικές εισβολές     απόγευμα  
9. Οικολογία Τοπίου - Τηλεπισκόπηση     πρωί  
10. Οικολογία και Κοινωνία     πρωί  
11. Γενετική Ποικιλότητα – Μοριακή Οικολογία     απόγευμα  
12. Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία       πρωί
Ειδικές Συνεδρίες (έναρξη)        
1. Τhe "impact factor syndrome" and the future of scientific publishing   βράδυ    
2. Διαχείριση και διακυβέρνηση των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας   βράδυ    
3. Χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων και επιπτώσεις - Εθνικό Σχέδιο Δράσης   βράδυ    
4. Σύγκλιση δράσεων για γαλάζια ανάπτυξη και καλή περιβαλλοντική κατάσταση     βράδυ  
5. Το έργο βιοπαρακολούθησης στην Ελλάδα     απόγευμα  
6. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και θερινά σχολεία στην Οικολογία     βράδυ  
7. Καινοτόμες τεχνολογίες φυκών και περιβάλλον     βράδυ  
8. Οικολογική έρευνα 'εκτός των τειχών':        
(α) σε μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις (ΜΚΠΟ)       πρωί
(β) σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών        
Αναρτημένες ανακοινώσεις        
Συνεδρίες 1-6   όλη την ημέρα    
Συνεδρίες 1-6: Παρουσία συγγραφέων μπροστά από τα πόστερ τους   απόγευμα    
Συνεδρίες 7-12     όλη την ημέρα  
Συνεδρίες 7-12: Παρουσία συγγραφέων μπροστά από τα πόστερ τους     απόγευμα  
Ειδική Συνεδρία 8     όλη την ημέρα πρωί
Ειδική Συνεδρία-8: Παρουσία συγγραφέων μπροστά από τα πόστερ τους     απόγευμα  
Άλλες εκδηλώσεις        
Γενικές Συνελεύσεις Εταιρειών        
Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας       απόγευμα
Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας     βράδυ  
Δράση αναβαθμιστικής ανακύκλωσης απόγευμα      
Θεατρικό δρώμενο βράδυ      
Υποδοχή Συνέδρων βράδυ      
Δείπνο     βράδυ  
Πολύδωρο Κληροπαίγνιο     βράδυ  


Το πρόγραμμα, όπως υπάρχει σε έντυπη μορφή, θα το βρείτε εδώ. Αφορά τις προφορικές ανακοινώσεις, ενώ αναφέρεται στις αναρτημένες μόνο συνοπτικά. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα το βρείτε στα ηλεκτρονικά Πρακτικά του Συνεδρίου.