Κάνετέ μας γνωστά σχόλια κι εντυπώσεις σας

Αγαπητοί σύνεδροι, προσπαθήσαμε να κάνουμε το συνέδριο όσο καλύτερο μπορούσαμε, αλλά εσείς είσαστε αυτοί που το κρίνουν εκ του αποτελέσματος. Θα θέλαμε εντυπώσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, εμπειρίες που αποκομίσατε. Θα μας ενδιέφερε να ξέρουμε εάν θα θέλατε κάτι να προσέξουμε περισσότερο, να αλλάξουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε στα συνέδρια της Εταιρείας στο μέλλον. Εάν ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας, παρακαλούμε να μας παραχωρήσετε τα δικαιώματα των σχολίων σας για χρήση στον ιστοχώρο του συνεδρίου.

 

Στείλτε φωτογραφίες από το Συνέδριο!

Επειδή επαγγελματία φωτογράφο είχαμε μόνο μια ημέρα αλλά ερασιτέχνες παντού και πάντα στο συνέδριο, σας παρακαλούμε να μας δώσετε φωτογραφίες που έχετε βγάλει και σας αρέσουν ώστε να τις χρησιμοποιήσουμε - κάποιες τουλάχιστον από αυτές - στο site του Συνεδρίου ή και της Εταιρείας. Παρακαλούμε επίσης να μας παραχωρήσετε τα δικαιώματα των φωτογραφιών για αυτήν την χρήση.

 

Στείλτε φωτογραφίες από το Συνέδριο!

Σελίδες