Είναι τα τελικά Πρακτικά, μετά τη λήξη του Συνεδρίου. Διακρίνονται σε δύο μέρη. Στο πρώτο, δίνονται το συνοπτικό και αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, όλοι οι συντελεστές και υποστηρικτές του και πρόλογος με γενικές και ειδικές πληροφορίες, ενώ στο δεύτερο, δίνονται οι περιλήψεις των ανακοινώσεων, τα αποτελέσματα των Ειδικών Συνεδριών και το ευρετήριο των συγγραφέων. Τόσο από το αναλυτικό πρόγραμμα όσο και από το ευρετήριο μπορείτε να κατευθυνθείτε στην ανακοίνωση που σας ενδιαφέρει.