Θα ακολουθήσουμε πολιτική περιορισμένης χρήσης χαρτιού. Αυτό σημαίνει ότι τα Πρακτικά θα εκδοθούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.  Για διευκόλυνση των συνέδρων, ωστόσο, το πρόγραμμα θα υπάρχει και τυπωμένο.

Γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι τα  Ελληνικά και δευτερευόντως τα Αγγλικά. Η δεύτερη γλώσσα αφορά τους προσκεκλημένους ομιλητές και άλλους συνέδρους της αλλοδαπής που θα ήθελαν να ανακοινώσουν αποτελέσματα της έρευνάς τους.  

Στους συμμετέχοντες (όχι όμως της μιας μέρας) θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Προσέξτε μια νέα μορφή προφορικής ανακοίνωσης που εισάγουμε για πρώτη φορά στα συνέδρια της Εταιρείας μας: την ‘ανακοίνωση-αστραπή’. Λεπτομέρειες θα βρείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο (Πρόγραμμα: Μορφές ανακοινώσεων).

Προϋπόθεση υποβολής περιλήψεων είναι η προηγούμενη εγγραφή και πληρωμή.

Παρακαλούνται οι σύνεδροι να φορούν τις ταμπελίτσες τους σε όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο δείπνο του Συνεδρίου, αλλά έχετε ειδικές διατροφικές ανάγκες (π.χ. φυτοφάγος, αλλεργία σε κάτι), παρακαλούμε στείλτε μας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί και δηλώστε το στην Γραμματεία του Συνεδρίου με την εγγραφή σας ώστε να ετοιμαστεί κάτι ειδικό για εσάς.

Σε κάθε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση:

helecos4@gmail.com