Το βραβείο απονέμεται σε υποψήφιο/α διδάκτορα που ανακοινώνει αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το βραβείο, επισκεφτείτε το σύνδεσμο:

http://www.helecos.gr/el/activities/ns-margaris-award

 

--------------------

Αποτέλεσμα

Το Βραβείο ‘Ν.Σ. Μάργαρης’ για το 2016 απονέμεται στην Άννα Μαστρογιάννη για την εργασία «Οικολογία, εξάπλωση και γενετική ποικιλότητα του υπολειμματικού είδους Aesculus hippocastanum στην Ελλάδα», με συγγραφείς τους Μαστρογιάννη Α, Δρούζα ΑΔ, Παπαγεωργίου ΑΧ, Τσιρούκη Α, Τσιριπίδη Ι