Κάνετέ μας γνωστά σχόλια κι εντυπώσεις σας

Αγαπητοί σύνεδροι, προσπαθήσαμε να κάνουμε το συνέδριο όσο καλύτερο μπορούσαμε, αλλά εσείς είσαστε αυτοί που το κρίνουν εκ του αποτελέσματος. Θα θέλαμε εντυπώσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, εμπειρίες που αποκομίσατε. Θα μας ενδιέφερε να ξέρουμε εάν θα θέλατε κάτι να προσέξουμε περισσότερο, να αλλάξουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε στα συνέδρια της Εταιρείας στο μέλλον. Εάν ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας, παρακαλούμε να μας παραχωρήσετε τα δικαιώματα των σχολίων σας για χρήση στον ιστοχώρο του συνεδρίου.

 

Κάνετέ μας γνωστά σχόλια κι εντυπώσεις σας!

Share this post