Για να υποβληθεί η περίληψη μιας εργασίας, ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγγραφεί στο συνέδριο. Κάθε εγγεγραμμένος στο συνέδριο έχει δικαίωμα να υποβάλει μέχρι δύο εργασίες (φυσικά μπορεί να συμμετέχει σε πολύ περισσότερες - δεν υπάρχει όριο). Εφόσον όμως συμμετέχει σε περισσότερες από δύο, θα πρέπει να εγγραφεί και άλλος συγγραφέας ο οποίος να τις υποβάλει.

Παρακαλούνται θερμά οι συγγραφείς να φροντίσουν για την ποιότητα των περιλήψεων που υποβάλλουν, όχι μόνον ως προς το επιστημονικό σκέλος. Δεν θα υπάρχει επιμελητής των κειμένων, οπότε θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στο πρότυπο που δίνουμε και να μην έχουν λάθη, ορθογραφικά, γραμματικά ή άλλα.  

Συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία της ανακοίνωσης και υποβάλλετε ακολούθως την περίληψη, σύμφωνα με το πρότυπο που σας δίνουμε. 


Κατεβάστε εδώ το πρότυπο περίληψης

Κείμενο περίληψης (max 230 λέξεις) όλο σε μία παράγραφο, κεντραρισμένο (το κείμενο, όλα τα άλλα με αριστερή στοίχιση), διάταξη πορτρέτου, διαστήματα παντού (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) 2 cm, διάστημα μεταξύ σειρών μονό, διάστημα 3 pt μετά τον τίτλο, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των συγγραφέων, διάστημα 9 pt μεταξύ Ελληνικής και Αγγλικής περίληψης, χαρακτήρες Tahoma 11. Δώστε τη διεύθυνση e-mail μόνο του συγγραφέα που θα την παρουσιάσει και υπογραμμίστε το όνομά του. Οι δύο περιλήψεις (σε Ελληνικά και Αγγλικά) μαζί δεν πρέπει να ξεπερνούν τη μία σελίδα.

Για διευκόλυνσή σας, χρησιμοποιήστε το πρότυπο που σας δίνουμε αντικαθιστώντας τα γραμμένα εκεί με τα ισχύοντα για την εργασία σας.

Υποβολή περίληψης

Η φόρμα υποβολής περιλήψεων έχει κλείσει